Deska ortopedyczna, butle tlenowe i ciśnieniomierz nadgarstkowy jako konieczne przyrządy ratunkowe

Istotne czynności a pierwsza pomoc przedmedyczna. Wybierając się w dalsze, wysokogórskie podróże nie wolno zapominać o sprzęcie takim, jakim są butle tlenowe. W krytycznych momentach, kiedy warunki atmosferyczne i wysokościowe w żadnym wypadku nie sprzyjają wdychaniu tlenu, butle tlenowe umożliwią swobodne oddychanie.

Sprzęty medyczne są kluczowym wyposażeniem ratującym zdrowie i życie, a również upraszczają pracę i bezpieczeństwo

Wyposażenia ratownicze pełnią dużą funkcje w ratowaniu naszego życia. W każdym szpitalu, lecznicy czy też w karetce powinny być w wyposażeniu zasadniczym między innymi nosze, oprzyrządowanie do EKG, kompresy czy szereg różnych koniecznych rzeczy, jakie upraszczają prace ratowników medycznych.