odbudowanie stawu kolanowego

Zastąpienie stawu kolanowego protezą jest niezbędne wówczas, kiedy jego defekty wykluczają leczenie zezwalające zatrzymać naturalny staw. Zniszczenie stawu kolanowego, zwane chorobą zwyrodnieniową, może pojawić się w następstwie zniszczenia chrząstki stawowej, powiązanej z zaawansowanym wiekiem. Jeżeli zużycie jest znaczne, wtedy powoduje ono ból i ograniczenie ruchomości. Rekonstrukcja kolana polega na wymianie uszkodzonych części kolana na syntetyczny staw kolanowy.

operacja
Autor: Lena
Źródło: http://www.flickr.com
Został on zaprojektowany na podobieństwo ludzkiego kolana, a jego rozmiar odpowiada rozmiarowi osłabionego stawu kolanowego chorego. Zdjęcie rentgenowskie wykonane przed operacją, oraz proteza (polecany protetyk) eksperymentalna umieszczana na kościach w procesie zabiegu umożliwiają lekarzowi określić odpowiedni format odbudowanego kolana. Protezę kolana zamocowuje się na ogół korzystając z cementu kostnego, który pewnie przytwierdza ją do kości.

Możliwe jest również mocowanie protezy (zobacz istotnie informacji welldent.pl) stawu kolanowego bez cementu. Metoda ta, używana jest z zasady u młodszych chorych. Chirurg zadecyduje, jaka strategia zamocowania protezy jest słuszna w danym przypadku. Zabieg rekonstrukcji kolana przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym, bądź miejscowym i jest całkiem bezbolesna. Anestezjolog wybierze najlepszą strategię znieczulenia. Procedura bywa jednolita dla wszelkich rodzajów protez. Elementem rozstrzygającym o doborze typu protezy jest poziom uszkodzenia różnorodnych detali stawu kolanowego.

operacja
Autor: Zdenko Zivkovic
Źródło: http://www.flickr.com
Używając protezy próbnej weryfikuje się usytuowanie i ruchomość stawu kolanowego, po czym występuje wprowadzenie i przymocowanie należytej protezy. Na okres zabiegu najczęściej zatrzymuje się dopływ krwi do kolana. Po zakończeniu operacji w stawie lokowane są sączki służące do odprowadzania ewentualnie magazynujących się tam płynów. Więcej na http://www.sport-med.pl/leczenie/zabieg-artroskopii-kolana

Na zakończenie zszywa się pojedyncze nacięte powłoki na kolanie. Rekonstrukcja kolana potrzebuje rehabilitacji. Proste ćwiczenia na nowo pozwolą korzystać z własnego stawu kolanowego jeszcze podczas pobytu w szpitalu. Po powrocie do domu, treningi i przechadzki po gładkich powierzchniach winny stać się codzienną rutyną.