odbudowanie stawu kolanowego

Zastąpienie stawu kolanowego protezą jest niezbędne wówczas, kiedy jego defekty wykluczają leczenie zezwalające zatrzymać naturalny staw. Zniszczenie stawu kolanowego, zwane chorobą zwyrodnieniową, może pojawić się w następstwie zniszczenia chrząstki stawowej, powiązanej z zaawansowanym wiekiem. Jeżeli zużycie jest znaczne, wtedy powoduje ono ból i ograniczenie ruchomości. Rekonstrukcja kolana polega na wymianie uszkodzonych części kolana na syntetyczny staw kolanowy.

operacja
Autor: Lena
Źródło: http://www.flickr.com
Został on zaprojektowany na podobieństwo ludzkiego kolana, a jego rozmiar odpowiada rozmiarowi osłabionego stawu kolanowego chorego. Zdjęcie rentgenowskie wykonane przed operacją, oraz proteza (polecany protetyk) eksperymentalna umieszczana na kościach w procesie zabiegu umożliwiają lekarzowi określić odpowiedni format odbudowanego kolana. Protezę kolana zamocowuje się na ogół korzystając z cementu kostnego, który pewnie przytwierdza ją do kości.

Możliwe jest również mocowanie protezy (zobacz istotnie informacji welldent.pl) stawu kolanowego bez cementu. Metoda ta, używana jest z zasady u młodszych chorych. Chirurg zadecyduje, jaka strategia zamocowania protezy jest słuszna w danym przypadku. Zabieg rekonstrukcji kolana przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym, bądź miejscowym i jest całkiem bezbolesna. Anestezjolog wybierze najlepszą strategię znieczulenia. Procedura bywa jednolita dla wszelkich rodzajów protez. Elementem rozstrzygającym o doborze typu protezy jest poziom uszkodzenia różnorodnych detali stawu kolanowego.

operacja
Autor: Zdenko Zivkovic
Źródło: http://www.flickr.com
Używając protezy próbnej weryfikuje się usytuowanie i ruchomość stawu kolanowego, po czym występuje wprowadzenie i przymocowanie należytej protezy. Na okres zabiegu najczęściej zatrzymuje się dopływ krwi do kolana. Po zakończeniu operacji w stawie lokowane są sączki służące do odprowadzania ewentualnie magazynujących się tam płynów. Więcej na

Na zakończenie zszywa się pojedyncze nacięte powłoki na kolanie. Rekonstrukcja kolana potrzebuje rehabilitacji. Proste ćwiczenia na nowo pozwolą korzystać z własnego stawu kolanowego jeszcze podczas pobytu w szpitalu. Po powrocie do domu, treningi i przechadzki po gładkich powierzchniach winny stać się codzienną rutyną.