Skuteczna terapia EEG – Biofeedback – na czym polega oraz do jakich grup ludzi jest ona kierowana?

Terapia Biofeedback jest to współczesne badanie komputerowe, jakie może być wykonywane zarówno u osób dorosłych, jak również u dzieci. Dzięki tej metodzie możliwe jest stwierdzenie harmonii czynności fal mózgowych, jest ona wykorzystywana do leczenia wielu rozmaitych problemów medycznych i trzeba uznać, że metoda ta charakteryzuje się naprawdę sporą skutecznością.

psychologia

Źródło: http://www.sxc.hu/
Terapia biofeedback jest polecana szczególnie dla osób, które są narażone na nasilony wysiłek, na przykład w trakcie nauki, dodatkowo mogą z niej skorzystać również osoby, które na co dzień żyją w wysokim stresie. Za pomocą Biofeedback wolno również leczyć rozmaite rodzaje kłopotów psychologicznych, takich jak zaburzenia snu, lęki, zaburzenia zachowania bądź dysleksja, dodatkowo użytkuje się ją również w wypadku zaburzeń psychosomatycznych, takich jak padaczka, tiki, uzależnienia albo długotrwałe bóle. Na dodatek terapia ta okazuje sporą efektywność w leczeniu adhd.

A jak następuje taka terapia uzależnień warszawa? Mówiąc krótko w czasie terapii do głowy pacjenta przymocowywane są dwie elektrody, które rejestrują fale mózgowe. Fale te są poprawnie wzmocnione poprzez komputer, który w czasie ich przetwarzania emituje komunikaty zwrotne. Równocześnie fale mózgowe pacjenta są też fachowo testowane przez specjalistę, jakim jest neuroterapeuta.

terapia
Odbierane sprzężenie zwrotne to informacja, która mówi nam o tym, które fale mózgowe pacjenta dominują w danym momencie. Co ciekawe fale te są dostrzegalne pod postacią graficzną, jako wideogra, którą wolno śledzić na monitorze komputera. Grą tą wolno rządzić na podstawie własnego mózgu. Jeżeli aktywność mózgu rośnie w toku konkretnego pasma częstotliwości fal mózgowych, wówczas „gracz” otrzymuje punkty jako nagrodę, jeżeli natomiast narastają fale, jakie są niepożądane wtedy punktów nie dostajemy.

Ta innowacyjna metoda zezwala na uczenie się nowiuteńkich rzeczy i rozwijanie bardziej pożądanych częstotliwości fal mózgowych. W zależności od kłopotu i jego złożoności poleca się około 60 takich seansów, z których każdy trwa mniej więcej 45 minut. Nowinką jest to, iż Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje dziś 10 zabiegów Biofeedback.