Usługi gwarantowane w zakładach opieki

Hospicjum to miejsce o bardzo charakterystycznych funkcjach. Najważniejszym celem placówek tego typu jest zapewnianie opieki ludziom nieuleczalnie chorym, znajdującym się w terminalnym stadium choroby. Nierzadko tymi chorobami są na przykład nowotwory złośliwe.

Zadaniem takiego zakładu jest ulżenie chorym w ich cierpieniach, w jak największym stopniu wyeliminowanie bólu i zapewnienie godnej egzystencji w tym czasie. Działają rozmaite konkretne typy tych zakładów, zaliczają się do nich na przykład placówki przeznaczone wyłącznie dla starszych ludzi, jak również hospicja dziecięce. W Polsce działa dużo placówek tego rodzaju, przy czym duża liczba z nich działa przy

Zbiórka pieniędzy

Autor: Howard Lake
Źródło: http://www.flickr.com

różnorodnych fundacjach katolickich czy zakonnych – w takich zakładach nierzadko działają siostry zakonne i inne osoby duchowne. Działa po parę placówek tego typu w danym regionie – przykładowo pod hasłem „hospicjum śląskie” lub hospicjum (Hospicjum Św. Franciszka w Katowicach > ciekawy serwis < wejdź... to łącze) z Katowic można znaleźć aż kilka rozmaitych hospicjów, kierowanych przez różne organizacje. Specyfika opieki zapewnianej w hospicjach
Jak już było wspomniane, pracownicy hospicjów to osoby, których praca służy ulżeniu chorym i złagodzeniu ich bólu. Rzecz jasna inaczej wyglądają powinności pielęgniarki pracującej w hospicjum hospicjum śląsk dziecięcym, a inaczej takiej, która obcuje jedynie ze starszymi ludźmi. Każdy pacjent zresztą potrzebuje odrobinę innego rodzaju opieki z uwagi na typ choroby, na jaką cierpi i jej stadium. Generalnie jednak w hospicjach pracują osoby z wykształceniem medycznym, których powinnością jest rutynowa opieka nad chorym. Ogranicza się to do tego rodzaju czynności jak na przykład mycie, karmienie czy zabieranie na spacer osób poruszających się za pomocą wózków.

Dodatkowe usługi oferowane w hospicjach
Nowoczesne hospicja tak samo jak pozostałe instytucje starają się iść z duchem czasu i zapewniać własnym pacjentom jak najlepsze warunki. Wpisując w wyszukiwarkę internetową frazę opieka paliatywna – Katowice można uzyskać dane o rodzajach tych nowych usług. Jest to więc na przykład muzykoterapia, a więc leczenie za pomocą muzyki, która to metoda może przynieść pacjentom dużą ulgę. Poza tym obecnie w większości placówek pacjenci oprócz ciągłego kontaktu z lekarzami mają możliwość uzyskania porady psychologa.