Wsparcie pieniężne za zaangażowanie następnych pracowników

Duże wydatki związane z zatrudnieniem nowych pracowników odstraszają wielu przedsiębiorców do zatrudniania następnych. Posiadają jednakże możliwość na wsparcie pieniężne pod warunkiem, że zaangażują osobę zarejestrowaną jako bezrobotna w Urzędzie Pracy.

przykładowa strona internetowa

Autor: Serge Kij
Źródło: http://www.flickr.com
Refundacja może zmniejszyć koszty powiązane z zaangażowaniem nowego pracownika, a osoby bezrobotne posiadają w ten sposób wyższe możliwości na znalezienie pracy. Jest to refundacja części kosztów, które ponosi pracodawca na pensje, premie, oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Zobacz w tym miejscu, sprawdź ofertę masaż dla kobiet w ciąży lublin naszej firmy a z całą pewnością przeczytasz coś ciekawego. Gwarantujemy bardzo konkurencyjne ceny, zatem się nie rozczarujesz!

Pracodawca zobowiązany jest zaangażować wskazaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy na czas oznaczony w umowie, objęty zwrotem kosztów, oraz do dalszego zatrudniania po terminie tego okresu przez 12 miesięcy. Program ów skierowany jest do przedsiębiorców, którzy angażują osobę do 30 roku życia, dla której określono profil wsparcia i zaplanowano tę formę pomocy w poszczególnym planie działań.

Angażując bezrobotnego wyznaczonego przez urząd pracy pracodawca może zdobyć refundację kosztów wyposażenia i doposażenia jego stanowiska pracy. Taka refundacja zasądzana jest w wysokości wskazanej w umowie, nie większej jednakże niż 6-krotność przeciętnego uposażenia. Otrzymując takie wsparcie finansowe pracodawca obliguje się równocześnie do zaangażowania na wyposażonym, lub doposażonym stanowisku pracy w całym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy.

Poza tym w związku z otrzymaniem częściowego zwrotu powinien utrzymać stworzone stanowisko pracy przez co najmniej 24 miesiące. Niedostosowanie się do umów skutkuje koniecznością oddania przyznanych dotacji.