Zwolnienie lekarskie po ustaniu pracy, kapitał początkowy oraz ZUS ZWUA – istotne informacje

Zasiłek chorobowy za zwolnienie lekarskie wolno pozyskać nawet po ustaniu zatrudnienia, jednak muszą być wypełnione pewne ważne wymagania. Jeśli pracownik zachorował w czasie trwania pracy, zaś choroba nie minęła aż do jej ustania, wtenczas zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia oraz zasiłek chorobowy naturalnie mu się należą. Do okresu wypowiedzenia umowy, świadczenie to jest wypłacane poprzez pracodawcę, chociaż po jej ustaniu wypłaca je ZUS.

zwolnienie lekarskie

Autor: http://pixabay.com
Źródło: http://pixabay.com

Należy jednakże złożyć do ZUSU stosowną dokumentację, która prezentuje stan zdrowia pacjenta – więcej rad na Wypada to zrobić w stwierdzonym terminie, ponieważ przekroczenie go może sprawić wstrzymanie świadczenia.

Jeśli poszukujesz fascynujących informacji na omawiany wątek, to uważnie przeczytaj oryginalny tekst (http://sosushi.pl/restauracja-sushi-baranowo), który posiada godne zainteresowania informacje.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie jest wypłacany postaciom, które odbierają rentę czy emeryturę, są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych czy też nie nabyły prawa do zasiłku. Kapitał początkowy to pojęcie, jakie zostało wprowadzone poprzez Fundusz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kapitał początkowy wylicza się postaciom, jakie urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, i także jednostkom, jakie płaciły składki na ubezpieczenie przed rokiem 1999. Kapitał początkowy jest rozliczany na bazie wniosku, jaki jest rozpatrywany poprzez stosowną jednostkę w ZUS (więcej: kapitał początkowy). Kwota kapitału początkowego może być zróżnicowana, istnieje także kilka rozlicznych sposobów na jej porachowanie. Jeśli chcemy starać się o ustalenie kapitału początkowego, niewątpliwie oprócz złożenia odpowiedniego wniosku, powinniśmy przyrządzić jeszcze inne ważne dokumenty, takie jak świadectwa pracy czy legitymację ubezpieczeniową.

dokumenty

Źródło: pixabay.com

Zaświadczenie zus zwua to formularz, jaki wypełnia się w zamyśle wyrejestrowania osoby ubezpieczonej z ubezpieczeń i korekty danych, jakie dotyczą jednostki wyrejestrowanej z ubezpieczeń. Prawidłowe wypełnienie tego dokumentu jest niesłychanie istotne, wobec tego jeśli nie wiemy jak to uczynić, korzystajmy z pomocy, jaką znajdziemy w Internecie. W Sieci bez kłopotu znajdziemy wzór dokumentu zus zwua – sprawdzaj na który dopomoże nam prawidłowo go wypełnić.